Clubreglement

Het integrale clubreglement in PDF formaat kan via de link rechts gedownload worden.
Gelieve hieronder een samenvatting te vinden en de weblinks waar bepaalde artikels uit het reglement herbruikt werden.

Algemeen Bestuur Kampioenschap Ritten Kledij WBV Verzekering Voordelen

Algemeen

WTC Leeuwergem zal er naar streven het wielertoerisme maximaal te bevorderen door het organiseren van diverse fietsactiviteiten voor haar leden.

Niet-leden kunnen NIET deelnemen aan de door het bestuur georganiseerde ritten. Kandidaat leden mogen 3 maal meerijden alvorens te beslissen lid te worden. Zolang er geen lidgeld betaald is wordt de deelnemer niet gedekt door de verzekering van de wielerbond.

Het "fiets"-seizoen neemt aanvang in maart (bij de openingsrit van het fietsseizoen) en eindigt in oktober (bij de sluitingsrit van het fietsseizoen). Tussen oktober en maart kan in clubverband deelgenomen worden aan mountainbike toertochten

Inschrijven is GEDURENDE HET HELE JAAR geldig maar bij voorkeur vóór 30 maart van het lopende seizoen. Het inschrijvingsgeld wordt deels terugbetaald door de meeste mutualiteiten.

Bij start van de rit betaalt ieder lid 3 euro dat recht geeft op 2 gratis consumpties in het clublokaal.


Bestuur

De bestuursleden, hun functies en bijhorend takenpakket staat beschreven op een aparte pagina.
Klik hier om de pagina te openen.


Kampioenschap

De regels van het clubkampioenschap staan geschreven op een aparte pagina, samen met de stand.
Klik hier om de pagina te openen.


Organisatie van de ritten

De beschrijving van de manier waarop de clubritten georganiseerd zijn is beschreven op een aparte pagina.
Klik hier om deze pagina te openen.


Kledij

Ieder lid is bij aansluiting verplicht een basispakket van de kledij aan te kopen, die gedurende 5 jaar wordt gedragen. De kostprijs van dit pakket wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Hij/zij ondertekent daarvoor een bestelbon waarin de prijs van dit pakket en de bijkomende kledij naar eigen keuze vermeld is. Vanaf het vierde jaar in één kledijcyclus is een nieuw lid niet meer verplicht om clubkledij aan te kopen. (eventueel tegen verminderde prijs afhankelijk van de kledijstock).

Bij iedere rit, georganiseerd door de club, draagt ieder lid de volledige clubkledij met inbegrip van de valhelm. Bij het niet dragen van de valhelm kan de club niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels opgelopen aan het hoofd.

Afzonderlijke kledij-items kunnen bijbesteld worden aan de aankoopprijs.

De te betalen prijs voor de trui korte mouw, lange mouw en de windstopper is € 60,00. Op het eerste zicht veel geld, maar per meegereden rit, krijg je € 1,00 terug met een maximun van € 60,00. Zo krijgt iedereen de kans om het betaalde bedrag terug te verdienen binnen de periode van 5 jaar. De terugbetaling zal gebeuren op het einde van het fietsseizoen waarop de 60 ritten behaald werden. Zelfde systeem voor de "korte broek". Je betaalt voor de broek € 30,00 en je krijgt € 0,50 per meegereden rit terug, met een maximum van € 30,00 , dus de volledige terugbetaling is hier mogelijk

Beschadigde kledijartikelen door een val worden door de club vergoed onder volgende voorwaarden:

 • tijdens een organisatie in clubverband: zondagsrit, grote rit en meerdaagse rit
 • een sponsorlogo is niet meer leesbaar
 • geldt niet voor de kampioentruien.
 • bij betwistingen beslist het bestuur.
De club stelt ook nog een polo ter beschikking van elk lid.

Een verkorte versie van dit artikel en voorbeeld van de kledij vind je ook terug op de pagina kledij.


WBV Ritten

Voor de ritten van Wielerbond Vlaanderen, die op het jaarprogramma staan en waaraan de club collectief deelneemt wordt het inschrijvingsgeld door de club betaald.


Verzekering

Ieder lid wordt bij aansluiting verzekerd. De verzekering omvat:

 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden; de individuele verzekering-lichamelijke ongevallen en de rechtsbijstand.
 • de dekking geldt 24u op 24u voor alle activiteiten met de fiets.
 • indien een lid betrokken is bij een ongeval volgt hij de procedure vermeld op de website van Wiekerbond Vlaanderen


Financiële tussenkomst van de club

Bij volgende activiteiten zal de club in principe, maar vrijblijvend volgens de financiële toestand van de club, een financiële bijdrage leveren:

 • deelname aan de ledenvergadering: 2 consumpties per lid
 • bestuursvergadering: 3 consumpties per bestuurslid
 • paasklok voor ieder lid
 • bij een huwelijk, een geboorte ontvangt een clublid 75 € als geschenk

Klik hier om het clubregelement
(PDF) te downloaden.