Ploegen

De fietstochten georganiseerd door de club worden in DRIE groepen gereden:
  • Groep A: handhaaft een gemiddelde snelheid van 28 tot 32 km/u.
    Wegkapiteins: Erwin Coessens

  • Groep B: handhaaft een gemiddelde snelheid van 24 tot 27 km/u.
    Wegkapiteins: Karel De Meerleer, Benny Van Calster en Jean-Marie Schamp

  • Groep C: handhaaft een gemiddelde snelheid van minder dan 25 km/u.
    Wegkapiteins: Gerard Verlinden, Alfons Lateur, Kurt De Bruycker en Freddy De Vuyst
Het startuur voor de eerste en laatste rit van het seizoen is 9 uur.
Verdere afspraken van het startuur is een beslissing van de wegkapiteins in overleg met de leden.

Indien 2 of 3 groepen samen fietsen wordt de gemiddelde snelheid aangepast.

De wegkapiteins, aangeduid door het bestuur, zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de gemiddelden van hun groep. Het is zijn (hun) plicht er voor te zorgen dat de groep niet uiteenvalt en tesamen aankomt door de nodige maatregelen onderweg te treffen (bv. wachten bovenop de hellingen, aanpassen van de gemiddelde snelheid).

Ieder lid is individueel verantwoordelijk voor het naleven van het verkeersreglement en het respecteren van het milieu door eigen afval bij te houden. Ieder lid voorziet zich bij start van de rit van reservermateriaal.