zzz_Ploegen & Ritten2018-03-08T10:01:23+00:00

ploegenDe Ploegen

De fietstochten georganiseerd door de club worden in DRIE groepen gereden:

 • Groep A : handhaaft een gemiddelde snelheid van 28 tot 32 km/u.
  Wegkapiteins : Johan De Bruyn en Karel Moreels
 • Groep B : handhaaft een gemiddelde snelheid van 24 tot 27 km/u.
  Wegkapiteins : Marnik Bradt en Mario Maes
 • Groep C : handhaaft een gemiddelde snelheid van minder dan 25 km/u.
  Wegkapiteins : Gerard Verlinden, Alfons Lateur en Freddy De Vuyst

De Ritten

Met betrekking tot de clubritten gelden onderstaande regels

 • Het startuur voor de eerste en laatste rit van het seizoen is 9 uur. Verdere afspraken van het startuur is een beslissing van de wegkapiteins in onderling overleg met de leden uit de ploeg. Elke wijziging van het startuur wordt per mail gecommuniceerd en gepubliceerd op de nieuwspagina van de website en facebookpagina.
 • Elk lid kan een rit voorstellen bij zijn wegkapiteins, indien de voorgestelde rit gereden wordt, neemt het lid de rol van wegkapitein rol over. Het aanbrengen van een voorstel gebeurt een week voor het rijden van de rit waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt wat de afstand is en het parcours (vlak, heuvels…). Bij akkoord van de wegkapiteins wordt het organiserende clublid gevraagd om de woensdag voor het rijden van zijn rit, zijn ploeg per mail op de hoogte te brengen van afstand en moeilijkheidsgraad. Alle leden worden aangemoedigd om minstens één eigen rit per seizoen voor te stellen.
 • De wegkapiteins, aangeduid door het bestuur, zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de gemiddelde snelheid van hun groep, dit om frustraties te vermijden. Het is zijn/hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de groep niet uiteenvalt tijdens de rit en men steeds samen het clublokaal bereikt. Indien 2 of 3 groepen samen fietsen wordt de gemiddelde snelheid aangepast naar vermogen van de leden.
 • Ieder lid is individueel verantwoordelijk voor het naleven van het verkeersreglement
 • Ieder lid is individueel verantwoordelijk voor het respecteren van het milieu : niet-afbreekbaar afval wordt bijhouden tot in het clublokaal.
 • Ieder lid voorziet zich bij start van de rit van herstelmateriaal, bijv. extra binnenband en pompje.