Bestuur

Functie: Voorzitter
Naam: Gerard Verlinden
Taken: Algemene leiding
Opstellen van de agenda en voorzitten van de algemene vergaderingen en  bestuursvergaderingen
Opvolgen van de kledijcontracten.
De noodzakelijke aankopen voorstellen en na goedkeuring bestellen
Aanwezigheden aanduiden op zondag

Functie: Vice-Voorzitter
Naam: Benny Van Calster
Taken: Adjunct van de voorzitter bij de algemene leiding
Verantwoordelijke voor de contacten met onze sponsors
Het bijhouden en het inventariseren van de kledijstock, de noodzakelijke aankopen voorstellen en na goedkeuring bestellen
De bedeling van de kledij aan de leden
Aanwezigheden aanduiden op zondag

Functie: Penningmeester
Naam: Frans Backelandt
Taken: Verantwoordelijk voor het financiële beleid van de club
Het opstellen van kasverslagen
Het opstellen van de jaarlijkse balans
Aanwezigheden aanduiden op zondag

Functie: Secretaris
Naam: Karel De Meerleer
Taken: Opstellen van de verslagen van de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen
Bijhouden van het ledenbestand: inschrijvingen nieuwe leden, adressen- en e-mail bestanden,...
Opstellen en versturen van de uitnodigingen aan de leden
Aanwezigheden aanduiden op zondag

Functie: Public Relations
Naam: Marnik Bradt
Taken: Verantwoordelijk voor de communicatie met de pers
Bijhouden van de aanwezigheden op elke organisatie tellend voor het kampioenschap
Bijhouden van de kledijpunten
Het up-to-date houden van onze website & facebook pagina
Aanwezigheden aanduiden op zondag
Verantwoordelijke voor deelnames aan MTB in de winter

Functie: Feestelijkheden
Naam: Kurt De Bruycker
Taken: Opstellen van de helperslijsten op organisaties (Eetfestijn, BBQ, ...)
Verantwoordelijk voor alle horeca bestellingen (drank, voeding, tafels/stoelen)
De noodzakelijke aankopen voorstellen en na goedkeuring bestellen
Aanwezigheden aanduiden op zondag

Functie: Organisatie ritten
Naam: Erwin Coessens
Taken: Organisatie van deelname aan rally's in clubverband
Organisatie van fietsreizen met de club
Uitpijlen van parcours
Hotels vastleggen met goedkeuring bestuur
Organisatie van de jaarlijkse kustrit
Clubafgevaardigde voor de sportraad van Zottegem.
Aanwezigheden aanduiden op zondag

Bestuursmedewerkers

Freddy De Vuyst
Materiaal & Benodigdheden
Jean-Marie Schamp
Algemeen medewerker
Alfons Lateur
Algemeen medewerker
Stephan Schepens
Algemeen medewerker
<